- konsultacje fizjoterapeutyczne,
- konsultacje lekarzy ortopedów,
- konsultacje psychologa,
- rehabilitacja, trening funkcjonalny,
- masaż leczniczy,
- fizjoprofilaktyka.
rehabilitacja domowa
Rehabilitacja

Terapia Manualna w ujęciu holistycznym - Andrzeja Rakowskiego

 
Najważniejsze cechy koncepcji Terapii manualnej w modelu holistycznym:
 
Terapia manualna jest jedną z najbardziej efektywnych metod wykorzystywanych w fizjoterapii.
Zajmuje się ręcznym badaniem i leczeniem zaburzeń czynności różnych struktur układu ruchu- stawów, więzadeł, mięśni oraz kręgosłupa.
 
To nowoczesny, medyczny system leczenia dysfunkcji narządu ruchu, który traktuje człowieka całościowo.
W koncepcji terapii ważna jest zarówno fizyczność jak i duchowość.
Uwzględniony jest wpływ stresu na ciało i odwrotnie.
W zabiegach stosuje się bezpieczne i niezwykle skuteczne techniki ręczne- mobilizacje, manipulacje (nazywane dawniej nastawianiem kręgosłupa) oraz techniki na tkanki miękkie (czyli mięśnie, powięzi, więzadła). Równolegle prowadzi się edukację z zakresu roli stresu lecząc całego człowieka, a nie tylko bolący fragment ciała.