- konsultacje fizjoterapeutyczne,
- konsultacje lekarzy ortopedów,
- konsultacje psychologa,
- rehabilitacja, trening funkcjonalny,
- masaż leczniczy,
- fizjoprofilaktyka.
rehabilitacja domowa
Rehabilitacja

Terapia manualna wg Mulligana

 
Najważniejsze cechy koncepcji Mulligana:
Nowatorskie podejście Mulligana polega m.in. na połączeniu ruchu biernego wykonywanego przez terapeutę i ruchu czynnego wykonywanego przez pacjenta. Zaburzenia i dysfunkcje mogą wpływać na siebie wzajemnie, zatem ich analiza powinna odbywać się w odniesieniu do całego segmentu ruchowego.
 
Koncepcja Mulligana zakłada:
 • całkowitą bezbolesność podczas stosowania technik terapeutycznych;
 • funkcjonalne obciążenie powierzchni stawowych siłą grawitacji;
 • łączenie ruchu biernego, mobilizacyjnego z ruchem czynnym kątowym w tym samym stawie;
 • stosowanie docisku na końcu zakresu bezbolesnego ruchu;
Zastosowanie koncepcji Mulligana:
 • Praktyczne zastosowanie koncepcji Briana Mulligana daje terapeutom manualnym wiedzę i nowe narzędzia do pracy z pacjentami
 • z dysfunkcjami w obrębie stawów obwodowych i z chorobą krążka międzykręgowego.
 • przebywającymi na oddziałach szpitalnych jak i leczonych w trybie ambulatoryjnym.
Zalety koncepcji Mulligana:
 • Bezbolesność wykonywania terapii, co zapewnia pacjentom komfort i bezpieczeństwo
 • Łagodzenie objawów schorzeń poprzez stosowanie pozycji obciążenia ciężarem ciała bez uzyskiwania chwilowego odciążenia.
 • Aktywne uczestnictwo pacjenta w terapii zarówno podczas sesji terapeutycznych jak i w domu podczas wykonywania indywidualnie dobranych ćwiczeń.
 • Zapewnienie pacjentowi w niezbędnych informacji na temat poprawnego wykonywania czynności dnia codziennego w sposób nieprowokujący wystąpienia objawów oraz sposobów postępowania w okresie zaostrzenia choroby.